Doelstellingen & Activiteiten

Een ontmoetingscentrum

De Pastorie van Wakkerzeel is een historisch unieke locatie om het Tempeliersgebeuren van weleer voor de burger van vandaag opnieuw, en in een hedendaagse context, tot leven te brengen. De locatie leent zich perfect tot ontmoetingen in groepsverband, en dit, zowel qua vergaderruimtes als qua culinaire faciliteiten.

In de eerste plaats willen wij de lokale bevolking informeren en inspireren door op geregelde wijze een gedocumenteerde gesprekstafel aan te bieden rond thema’s zoals de Middeleeuwen, de Tempeliers als ridderorde, de verdrukking van de Christenen in de wereld door de eeuwen heen.

In de tweede plaats willen wij over de gezindheden en geloofsovertuigingen heen, in constructieve dialoog gaan met lokale vertegenwoordigers van alle religies en levensbeschouwingen, ten einde een soort broederband te creëren, met respect voor één ieders overtuiging.

In derde instantie bieden wij als neutraal en onafhankelijk verbindingscentrum onze gesprekstafel en diensten aan, aan afgevaardigden van verschillende ridderordes om tot een groter riddergebeuren bij te dragen.

 

Een studiecentrum

Op geregelde wijze willen wij lezingen organiseren door deze zelf te verzorgen of door andere sprekers uit te nodigen.

Qua thema’s willen wij de historische realiteit van de Tempeliers te Groot-Haacht belichten, presentaties verzorgen over de kruistochten van weleer en andere thematische lezingen verzorgen.

Wij willen ook de gevestigde ridderordes uitnodigen om ter plekke lezingen te komen geven voor een ruimer publiek en ook hun eigen postulanten, die een eindwerk indienden om de graad van ridder te behalen, in deze bredere context de gelegenheid geven om dit werkstuk toe te lichten.

Zo mogelijk wordt in samenspraak met het gemeentebestuur van Haacht, bijgedragen tot een historische lezingenreeks waarbij prominente lokale vertegenwoordigers gevraagd wordt om voor een ruimer gehoor een lezing te verzorgen.

Een belevingscentrum

In meer actieve vorm willen wij begeleide wandelingen/’pelgrimstochten’ organiseren naar lokale bedevaartsoorden zoals naar Wezemaal, naar de kapel van OLVrouw Steenbergen te Oud-Heverlee, de basiliek van Scherpenheuvel, de basiliek van OLVrouw van Basse-Waver en dergelijke meer.

Ook willen wij activiteiten ontplooien die het toerisme ten goede komen, gelinkt aan de Tempeliers.

 

Activiteitenplan

In de loop van 2019 zal het voorlopig activiteitenplan op punt gesteld worden en zullen al enkele activiteiten effectief uitgevoerd worden. Via deze website blijf je hiervan op de hoogte.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb