Missie & Visie

Haacht is een gemeente van groot historisch belang. Een centrum van verbinding ook, in het heel verre en minder verre verleden. Zo was deelgemeente Wakkerzeel gekend als bedevaartsoord; de naburige gemeente Wezemaal trouwens ook.

De Tempeliers namen in die verbindingsrol als Ridderorde een belangrijke plaats in, in de periode dat zij de geschiedenis kleurden.

Die historische werkelijkheid en die kleur willen wij vandaag opnieuw doen opbloeien, middels de creatie van een ontmoetings- studie- en belevingscentrum voor gelijkgezinden, geïnspireerd door de Christelijke waarden, van waaruit impulsen moeten uitgaan tot versterking van de verbindende krachten in de hedendaagse samenleving.

Er bestaan actueel verschillende ridderordes die elk hun eigen waarden en belangen uitdragen, elk met hun eigen ledental en profiel. Ook al is hun waardenpatroon ten gronde hetzelfde, er bestaan verschillen tussen deze onderscheiden ordes.

Met de oprichting van een ontmoetings- studie- en belevingscentrum over de middeleeuwse Tempeliers te Haacht (Wakkerzeel) willen wij niet enkel bijdragen tot het overstijgen van de verschillen tussen de onderscheiden ridderordes met verwijzing naar de Tempeliers, doch willen wij ook het lokale belang van de Tempeliers te Haacht en wijdere omstreken belichten en in de kijker plaatsen.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Haacht erkende OSMTH begin 2019 als Haachtse culturele organisatie. Dit, op voordracht van de Cultuurraad.